Navigace

Obsah

Zpět

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Üřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÜZSVM) postupuje data z katastru nemovitostí aktualizovaná ke dni 1.8.2016. Jedná se o seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Vlatníci jsou tímto vyzváni, aby se přihlásili ke svému vlastnictví u  ÜZSVM.

seznam pozemků

Vyvěšeno: 3. 10. 2016

Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět